Otegi y la cúpula de Sortu y EHBildu blanquean a los G.A.L. para sostener una convivencia democrática capitalista

[Euskara]

Arnaldo Otegi eta parte hartzen duen lobbya, kapitalaren zipaio politikoak

Duela gutxi egindako elkarrizketa batean, buru den egituren ordezkari fidela den Arnaldo Otegik honako adierazpen hauek egin ditu, besteren artean.

"Bizikidetzaren alde lan egin behar da, modu eraikitzailean". Lobbiak, jakinaren gainean, ahaztu egiten du Euskal Herrian dagoen oinarri zentrala: Frantzia, Espainia eta euskal burgesiaren aldetik Euskal Herriak jasaten duen zapalkuntza nazionala eta soziala.

Kapitalista, inperialista eta kontraesan nagusia, hau da, klase-borroka, ukatzen duen edozeinekin mahaia partekatzea arazorik ez du. Espainiako polizia autonomiko zipaioak Sortu-EHBilduko militanteen artean ikusteraino iristen da gure nazio eta klase etsaiekiko enpatia. Horren gordin dago afera.

Diskurtso berari jarraituz, eta gero eta gehiago sistemaren parte bihurtuz, euskal langileriaren etsaiak areriotzat jotzen ditu, ez etsaiak. Guk geuk, ez lehen eta ezta orain ere, ez diegu kontzesiorik egingo euskal langileria menderatzen jarraitzeko asmo dutenei. Baldintza horietan ez dugu etsaiarekin konfrontaziorik egiten, orain eta bihar aurrez aurrea baizik.

"Helburu politikoa, proiektu guztiak defendatu ahal izatea da", gaineratu du. Hori da kapitalaren diktadura demokratikoari eusten dion espainiar eta euskal eskuindar eta sozialdemokrazien hitz-jarioak.

Felipe Gonzalezentzat ez du erreklamazio juridikorik ez espetxe-erreklamaziorik eskatzen, bizikidetza demokratikoaren mesedetan. Izugarria bezain egiazkoa. Otegi, Sortu eta EHBilduren buruzagiek, G.A.L. deiturikoa zuritzen ari dira elkarbizitza demokratiko kapitalistari eusteko. Logikoa bezain itzela.

 Era berean, eskuineko esentzia sozialdemokrata landu du, PSOErengandik pauso batera hain zuzen, eta "heldua den jendeari egia azaltzeko" eskatu du, covid-19 dela eta. Hau da, EHBilduk egin ez duena gainerakoei eskatzen diete eurek, berauek. Ez du egin, bistan da, EHBilduk sistemaren barruan jokatzeko bere kuota ordaindu behar duela hitzartuta dagoelako.

Alarma-egoera luzatzea defendatzen du, badaramatzan murrizketa guztiekin eta bide horretatik ekar ditzakeenekin. Halako erantzukizun sistemikoa, erakunde-sariren bateko kudeaketa-karguren batekin Espainiak edo Frantziak saritzen dituenean, zer espero ahal dugu? Inork uste al du bere kudeaketa delegatuan kapitalaren botereari enbarazu egingo diola horrek oro har errepresioa edo, bereziki, kartzela badakar?

Berandu baino lehen, EHBilduk kapitalak agindutakoa kudeatuko du eta Espainiako polizia autonomikoa Yankien txotxongiloek jarritako lehergailuak desaktibatzen ikusiko dugu, non izango den berdin delarik. Azken hamarkadan (batez ere), gauzak garatzen ari diren bezala, ez da batere erokeriarik hori hausnartzea.

Asko eta asko gara barkamena eskatzeko borrokatu ez garenok. Ez gara damutzeko borrokatu, ezta borrokatuko ere. Asko eta asko gara Kosovo-Euskal Herri baten alde borrokatzen ez garenok. Euskal Estatu Sozialista eraikitzeko borrokan aritu, ari eta ariko gara. Hori da herri eta klase gisa dugun aldarrikapen taktikoaren sakontasun politikoa. Euskal langileria eta mundukoaren alde borrokatzea baino jarrera etikoagorik ez dago.

Euskal Estatu Sozialistaren eraikuntzaren alde. 2021-04-15

 [Castellano]

Arnaldo Otegi y el lobby en el que participa cipayos políticos del capital

En una reciente entrevista de radio, Arnaldo Otegi, fiel representante de las estructuras que preside y representa, hace las siguientes declaraciones.

“Hay que trabajar por la convivencia en términos constructivos”. El citado Lobby, conscientemente, obvia el fundamento nuclear existente en Euskal Herria: la opresión nacional y social que sufre de parte de las capitalistas Francia, España y de la burguesía vasca.

Muestra disposición para compartir mesa con patronos, imperialistas y con cualquiera que niegue la contradicción principal, esto es, la lucha de clases. La empatía con nuestro enemigo nacional y de clase llega hasta el punto de contemplar a miembros de la policía autónoma vasca de España entre los militantes de Sortu-EHBildu. Así de crudas están las cosas.

Siguiendo el mismo discurso, que cada vez más pasa a ser parte integrante del sistema, califica/n a los enemigos de la clase obrera vasca como adversarios. Por nuestra parte, ni antes ni ahora haremos concesiones con los que pretenden seguir subyugando a la nación obrera vasca. En tales condiciones no confrontamos, sino que nos enfrentamos y nos enfrentaremos.

Se empeña en cumplir con sus deberes de parte del sistema y afirma que “el objetivo político es que todos los proyectos puedan ser defendidos”. Esa es la verborrea de las derechas y socialdemocracias españolas y vascas que sostienen la dictadura democrática del capital.

No pide reclamo jurídico ni penitenciario para Felipe González, gestor de los G.A.L. en aras a la convivencia democrática. Tan terrible como verdadero. Otegi y la cúpula de Sortu y EHBildu blanquean a los G.A.L. para sostener una convivencia democrática capitalista. No hay más que lo que se ve.

También cultiva su esencia socialdemócrata de derecha, a un paso del PSOE, y pide “que expliquen la verdad a la gente que es madura” con la cuestión del covid-19. Es decir, piden a los demás lo que no ha hecho EHBildu. No lo ha hecho porque está pactado que EHBildu tiene su cuota a pagar dentro del sistema.

Defiende la prolongación del estado de alarma con todos los recortes que de por sí lleva y los que por ese camino puede traer ¿Qué nos espera cuando España o Francia les premie con algún cargo de gestión en algún entramado institucional? ¿Alguien piensa que en su gestión delegada va a incomodar al poder del capital si ello conlleva represión en general o cárcel en particular?

Más pronto que tarde, EHBildu gestionará la cartera que decida el capital y tendremos a la policía autónoma vasca de España desactivando bombas colocadas por esbirros de los yanquis en no importa que parte del mundo. No es una locura plantear esta cuestión tal y como van desarrollándose los hechos, sobre todo, en la última década.

Somos muchas y muchos los vascos que no hemos luchado y luchamos para pedir perdón. No hemos luchado, ni luchamos, para arrepentirnos. Somos muchas y muchos los que no luchamos por una Euskal Herria en clave KOSOVO. Luchamos antes y ahora por construir el Estado Socialista Vasco. Esa es la profundidad política de nuestra reivindicación táctica como pueblo y como clase. Nada más ético que luchar por la clase trabajadora vasca y mundial.

Por la construcción del Estado Socialista Vasco

Jon Iurrebaso Atutxa 15-04-2021